Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Trần Minh Kiệm

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THCS

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Minh Kiệm (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:36' 23-02-2016
  Dung lượng: 4.4 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Bộ GIÁO DỤC VẢ ĐẢO tạo
  CỤC NHẢ GIẤO VẢ CẤN BỘ QUẲN ư cơ sở GIẤO DỤC
  PHAN THANH LONG (Chù bi&n) - HŨ THỊ NHẬT-vũ BẢ TUẤN
  NGUYỄN THUÝQUYNH-TRẮN thị cẩm tú - đàm vấn ANH-LÊXUẤN phản
  TÀI UỆU BỔI DưữNG PHÁI IRlỂN NĂNG Lực NGHÊ NGHIỆP GIÁO VIÊN
  TĂNG CllttNG NĂNG Lực GIÁO DUC CÚA GIÁO VIÊN
  Module THCS 28: Kế hoạch hoạt ũộng giáo dục học sinh trong nhà trưởng trung học Cũ sỏ
  Module THCS 29: Giáo dục học sinh trung học Cũ sỏ thông qua các hoạt ũộng giáo dục
  Module THCS 3ũ: Đánh giá kết quả rèn luyện ũạo ũ ức của học sinh trung học Cũ sỏ
  (Dành cho giáo viên trung học cơ sô)
  NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM NHÀ XUẤT BẢN ĐAI HOC SƯPHAM Bản quyền thuôcBỘ Gião dụcvàĐào tạo - Cục Nhã giáũ vã Cấn bộ quânlícơs&giáũ dục.
  Cấm sao chÉp duói mọ ihình thức. MỤC LỤC

  Trang
  LỜíGíớí THIỆU 5
  ModuleTHCS 28: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘIMG GIÁO DỤC HỌC SIIMH
  TROIMG IMHÀ TRƯỜIMG TRUIMG HỌC cơ sỏ 7
  GIỚI THIỆU TổNG QUAN 8
  MỤC TIÉU 12
  c. NỘI DUNG 12
  Nội dung 1. Vai trò của việc xãy dựng kế hoạch hoạt động giáo dục
  học sinh trung học cũ sở 12
  Nội dung 2. Mục tiêu, nội dung, phưũng pháp xãy dựng kế hoạch hoạt động
  giáo dục học sinh trong nhả trường trung học cơ sở 19
  Nội dung 3. Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh
  trong nhả trường trung học cũ sở 29
  PHỤ LỤC 39
  Phụ lục 1: Học liệu cho nội dung 1 39
  Phụ lục 2: Học liệu cho nội dung 2 44
  Phụ lục 3: Học liệu cho nội dung 3 49
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 50
  ModuleTHCS 29: GIÁO DỤC HỌC SIIMH TRUIMG HỌC cơ sỏ THÔIMG QUA
  CÁC HOẠTĐỘIMG GIÁO DỤC 53
  GIỚI THIỆU TổNG QUAN 54
  MỤC TIÉU 54
  c. NỘI DUNG 55
  Nội dung 1. Vai trò của việc tổ chức các hoạt động giáo dục
  học sinh trung học cũ sở 55
  Nội dung 2. Xãy dựng các hoạt động giáo dục
  trong nhả trường trung học cũ sở 65
  Nội dung 3. Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục
  học sinh trung học cũ sở 90
  KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TOÀN BỘ MODULE 98
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 100
  Module TH cs 30: ĐÁIMH GIÁ KET Qua RẺIM luyện đạo đức
  CỦA HỌC SINH TRUIMG HỌC cờ sỏ 101
  GIỚI THIỆU TổNG QUAN 102
  MỤC TIÉU 102
  c. NỘI DUNG 104
  Nội dung 1. Mục tiêu đánh giá kết quâ rèn luyện đạo đức
  của học sinh trung học €0 sở 104
  Nội dung 2. Nguyên tác đánh giá kết quâ rèn luyện đạo đức
  của học sinh trung học €0 sở 112
  Nội dung 3. Nội dung đánh giá kết quâ rèn luyện đạo đức
  của học sinh trung học €0 sở 119
  Nội dung 4. Phương pháp vả kĩ thuật đánh giá kết quâ rèn luyện đạo đức
  của học sinh trung học €0 sở 126
  KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TOÀN BỘ MODULE 146
  PHỤ LỤC/ TÀI LIỆU Bổ SUNG 147
  1 PHỤ LỤC 1 147
  2. PHỤ LỤC 2 (Trích) 148
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 151 LỜI GIỚI THIỆU

  Giáo viên lầmột trong những nhân tổ quan trọng quyết định chất lương giáo dục và đầo tạo nguồn nhân lục cho đất nuỏc. D o vậy, Đảng, Nhà nuỏc ta đặc biệt quan tâm đến công tác dung và phát triển đội ngũ giáo
  vĩÊn. Một trong những nội dung được chú trọng trong công tác này là bồi dưỡng thưững xuyén (BDTX) chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.
  BDTX chuyên mòn, nghiệp vụ cho giáo viên là một trong những mò hình nhằm phát triển nghỂ nghiệp lìÊn tục cho giáo vĩÊn và được xem là mô hình cỏ ưu thế giúp sổ đông giáo vĩÊn được tiếp cận với các chương trình phát triển nghỂ nghiệp.
  Tiếp nổi chu kì II, chu kì III BD1X giáo viÊn mầm non, phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây đựng chương trinh BDTX giáo viên và quy chế BDTX giáo viên theo tĩnh thần đổi mỏi nhằm nâng cao chất lương và hiệu quả cửa công tác BDTX giáo vĩÊn trong thòi gian tủi. Theo đò, các nội dung BDTX chuyÊn môn, nghiệp vụ cho giáo viên đã đuợc sác định, cụ thể là:
  Bồi dương đáp ứng yỀu cầu thục hiện nhiệm vụ năm học theo cáp học (nội dung bồi dưỡng 1);
  Bồi dương đáp úng yêu cầu thục hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (nội dung bồi dưỡng 2);
  Bồi dưỡng đáp úng nhu cầu phát triển nghề
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓